ELOB

Kablovski Internet
   
 ELOB


Marijin dvor
Augusta Brauna 1 - 14
Dolina 1 - 15
Fra Anđela Zvizdovića 1 - 8
Franca Lehara 1, 3, 9, 11, 13
Halida Nazečića 2, 3, 6
Hercega Stjepana 2, 4, 6
Hiseta 11
Kalemova 1 - 44
Koste Hermana 1 - 13
Kralja Tvrtka 1 - 25
Kranjčevićeva 7 - 43 (neparni brojevi)
Maršala Tita (u pripremi)
Tešanjska 1, 11, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9
Valtera Perića (u pripremi)

Alipašino polje
A-Faza:
Bajrama Zenunija
Trg Solidarnosti
Ante Babića
Trg Međunarodnog prijateljstva
Ive Andrića
B-Faza:
Semira Frašte
Nerkeza Smailagića
Trg Zavnobih-a
C-Faza:
Bosanska
Geteova
Trg Nezavisnosti

Švrakino selo
Prvomajska
Sulejmana efendije Musića
Safeta Hadžića
Majdanska
Alibega Firdusa čikma
Gatačka

Koševsko brdo
Antuna Hangija
Braće Begić
Dajanli Ibrahim-bega
Jukićeva
Maria Mikulića
Muhameda Hadžijahića
Nusreta Šišića Dede
Zuke Džumhura
Dejzina Bikića

Velešići
Isaka Samokovlije
Muhameda Efendije Pandže
Mustafe Behmena

Otoka
Brčanska
Žrtava fašizma
Prijedorska (naselje Anex)