Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH

Poštovani pretplatnici, Vaš telefonski broj (94X XXX), koji vam je izdat od strane Europroneta Bosnia d..o.o. trenutno nalazi na Europronet-ovom web imeniku, koji možete naći na sljedećem linku: www.europronet.ba.

Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH imate pravo da Vaš broj ne bude javno objavljen u Imeniku telefonskih pretplatnika EuroproNET-a. U tom slučaju dužni ste da u roku od 30 dana od prijema ove obavijesti, ispunite i potpišete zahtjev sa kojim izjavljujete da želite da vaš broj bude sakriven na Europronetovom javnom imeniku. U protivnom Vaš broj će i dalje biti javno objavljen, odnosno vaš nedolazak smatrat će se kao vaša prećutna saglasnost o javnoj objavi Vašeg telefonskog broja.

Zahtjev možete dobiti u našim poslovnicama ili na našoj web stranici.
- Zahtjev za objavu podataka u imeniku PDF (fizička lica, pravna lica),
- Zahtjev za izmjenu podataka u imeniku PDF (fizička lica, pravna lica),
- Zahtjev za brisanje podataka u imeniku PDF (fizička lica, pravna lica),

Popunjene i potpisane obrasce možete dostaviti lično u EPN poslovnicu, poštom na našu adresu "Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH" ili skeniran dokument poslati na e-mail: office@europronet.ba .

Usluga brisanja iz imenika telefonskih pretplatnika neće biti naplaćena.

Ukoliko imate dodatnih pitanja/nejasnoća koja su vezana za objavu vašeg broja molimo Vas da vaša pitanja dostavite na slijedeći e-mail: office@europronet.ba.