CABLE Biz

Potrebna vam je pouzdana i brza internet veza, svoje telefonske linije želite imati uvijek slobodne za telefoniranje i želite potpunu kontrolu troškova. Mali poduzetnici trebaju ozbiljne internet usluge. Izaberite CABLE Biz!

Brzina pristupa download 512 kbps
Brzina pristupa upload 128 kbps
Transfer limit Neograničeno-fer upotreba*
1 statička IP adresa Uključeno u cijenu
5 e-mail adresa Uključeno u cijenu
Web hosting 50 MB, 2 GB prometa Ukljčeno u cijenu
Registracija domene (.ba, .co.ba, .com) Ukljčeno u cijenu
Mjesečna pretplata 68,38 KM
Najam modema 6 KM
Najam broadband routera 15 KM

cijene su bez obračunatog PDV-a od 17%

* Fer upotreba podrazumijeva da korisnik ukupni propusni opseg ne koristi više od 60% raspoloživog kapaciteta u toku obračunskog perioda

Priključenje na CATV sistem kao i mjesečnu pretplatu na CATV sistem provjeriti sa europroNET-ovim administrativnim uredom pozivom na broj 033/ 941 000