Extra Personal

Privatni korisnici koji se na Internet spajaju iz svojih domova, a imaju potrebu da to rade često i prilično dugo, trebaju izabrati pristup Extra Personal. Osnovne pogodnosti ove usluge su potpuna sloboda u vremenu korištenja, te kontrola troškova. Omogućite sebi najkvalitetniji i najpovoljniji Internet pristup i nemojte se obazirati koliko ste vremena proveli konektovani na Internet.

EXTRA Personal nudi:

Neograničen pristup
1   Pristup, analogni ili 1B ISDN
100 MB   kapaciteta mailbox-a
2   e-mail adrese
POP   pristup mailbox-u
10 MB   web prostora, FTP pristup
Cijena: 12,00 KM

*cijene su sa obračunatim PDV-om od 17%

Pristupni broj
081201011