Kontakt

"europroNET Bosnia" Društvo za telekomunikacione usluge d.o.o.

Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 941 000 (Administrativni ured),
Tel: +387 33 941 002 (HelpDesk)
Besplatan info telefon: 080 030 500
Fax: + 387 33 213 200
Pozivni centar: +387 33 941 000

e-mail: office@europronet.ba

Prodajna mjesta:
Fra Anđela Zvizdovića 1 (UNITIC)
Mala aleja 37 (Ilidža)

Identifikacioni broj: 4200106900004
PDV broj: 200106900004
Poreski broj: 01078933
Reg.br./MBS: 050800573-4038290 Kantonalni sud
Sarajevo MBS: 1-22676

Poslovne banke:
Raiffeisen bank d.d. BiH
Račun: 1610000021670005

Volksbank BiH d.d.
Račun: 1401010000357478

ProCredit Bank d.d.
Račun 1941014633700184

Direktor: Julien Coustaury