Minimalna računarska konfiguracija

Operativni sistem WIN2000, ili XP
Procesor Min. PII 300 MHz
Hard disc 1 MB slobodno na disku C
Memorija Min. 16 MB
Dodatna oprema  CD ROM
USB ili Ethernet

Napomena: Svi uslovi iz tabele moraju biti zadovoljeni!