FreeZoneFTP

Korištenje FreeZoneFTP servera omogućeno je kroz browser ili kroz neki od FTP programa. FreeZoneFTP server se nalazi na adresi ftp://cableftp.europronet.ba. Za spajanje putem nekog od FTP klijenata, koristite sljedeću konfiguraciju:

 • Anonymous pristup:
  Adresa servera: cableftp.europronet.ba
  Port: 21
  Login: anonymous
  Password: e-mail adresa
 • Korisnički pristup:
  Adresa servera: cableftp.europronet.ba
  Port: 21
  Login: (FreeZoneIM username)
  Password: (FreeZoneIM password)

Korisnički pristup Vam daje potpunu kontrolu nad datotekama čiji ste vlasnik na server-u (pisanje, brisanje).