Dial-Up uputstva za Windows 95/98/ME

Postavljanje dial-up veze u Windows-u se sastoji od nekoliko faza, koje su ovdje opisane korak po korak. Prije svega, naravno, potrebno je da instalirate modem, za što je potrebno da slijedite korisnička uputstva vašeg modema.

Konfiguracija modema

Pratite ove korake:

 • Kliknite na opciju My Computer
 • U My computer prozoru ćete vidjeti opciju Control Panel - kliknite na nju


Na Control Panel prozoru kliknite na opciju Modems.
Ako ste slijedili uputstva za instalaciju modema, trebalo bi da vidite vaš model modema na listi, kao što je prikazano na slici ispod. Izaberite ga, a zatim kliknite na dugme Properties.

Na prozoru koji će se otvoriti vidjećete opcije koje bi trebale biti određene tijekom instalacije modema: Comunication port (adresa na kojoj se nalazi modem) i Maximum speed (brzina komunikacije)
Kliknite na opciju Connection i unesite slijedeće vrijednosti:
Data bits - 8, Parity - None i Stop bits - 1. Pobrinite se da je opcija Wait for dial tone before dialing isključena.

 • Nakon toga kliknite OK koje vas vraća na Modem Properties prozor
 • Sada kliknite na dugme Dialing Properties
 • Ovisno o vašoj telefonskoj liniji trebali bi ste izabrati Tone (brzo biranje) ili Pulse (sporo biranje)
 • Time je vaš modem konfigurisan, tako da možete kliknuti na dugme Ok, a zatim na Close


Provjera Windows mrežne konfiguracije

Najprije je potrebno da provjerite da li je u vašem Windows sistemu instalirana komponenta Windowsa koja se zove Dial-Up Networking. Ovo možete ustanoviti na slijedeći način:

 • U Control Panelu otvorite opciju Add/Remove Programs, zatim kliknete na Windows Setup.
 • Na listi instaliranih komponenti vidjećete opciju Communications. Kliknite na tekst "Communications".
 • Nemojte kliknuti na "kvaku" pored teksta "Communications"!. Vaš ekran bi trebao izgledati kao na slici dole. Sada kliknite na dugme Details.


 • Prva ili druga opcija po redu bi trebala biti opcija koju tražimo - Dial-Up Networking. U kvadratiću lijevo od ove opcije bi se trebala nalaziti "kvaka". Ako se ne nalazi, kliknite u taj kvadratić i zatim kliknite na Ok, pa zatim opet na Ok. U ovom trenutku će Windows možda zatražiti da u CD-ROM stavite Windows CD koji ste dobili uz računar.


Sada je potrebno da provjerimo da li su instalirane još neke komponente Windowsa koje su potrebne za pristup Internetu. U Windows 98 sistemu ove komponente se instaliraju automatski prilikom instalacije Dial-Up Networkinga. No, moguće je da ove komponente iz raznih razloga nisu prisutne na vašem sistemu. Stoga slijedite ova uputstva:- Na Control Panelu kliknite na    opciju Network
- Na listi bi trebao biti prisutan TCP/IP protokol. Ako nije, kliknite na Add i izaberite Protocol opciju.
- U Manufactures menu izaberite Microsoft, i u Network Protocol meniju izaberite TCP/IP.
- Kliknite na OK i protokol bi trebao biti instaliran.

Sada ste konfigurisali TCP/IP protocol i slijedeći korak je da konfigurišete Dial-Up Networking opcije

Podešavanje konekcije za europroNET

 • Ponovo otvorite My Computer (ili, ako je ostao otvoren od ranije, samo zatvorite Control Panel). Vidjećete opciju Dial-Up Networking. Otvorite je.
  Na Dial Up Networking prozoru vidjećete samo jednu opciju - Make New Connection, pa je otvorite.

Upišite ime vaše konekcije, npr. EuroproNET kao na slici ispod, a zatim kliknite na Next opciju


 • Da potvrdite sve ove korake kliknite na opciju Finish
 • Sada možete vidjeti novu opciju na vašem Dial Up Networking prozoru koja se zove EuroproNET (odnosno po imenu koje ste ranije unijeli). Pošto ćete ovu opciju vjerovatno često koristiti, preporučujemo da je iskopirate na svoju radnu površinu (desktop). Jednostavno, držeći tipku miša, povucite sličicu sa telefonom negdje gdje je ubuduće planirate držati.
 • Sada kliknite jednom na ikonu EuroproNET, a zatim u vrhu Dial-Up Networking prozora otvorite meni File, te u njemu izaberite Properties
 • Ako ne živite u sarajevskoj regiji (pozivni broj 033) aktivirajte Use area code opciju, u suprotnom je isključite
 • Sada kliknite na opciju Server Types.
 • Pobrinite se da su vaše opcije postavljene kao na idućoj slici - na listi je izabrano "PPP: Internet..."; opcije Log on to network i Enable software compression su uključene, a ostale isključene; opcije u dnu prozora su uključene • Poslije toga kliknite na opciju TCP/IP Settings

Pobrinite se da su uključene opcije Server assigned IP address, Server assigned name server, Use IP header compression i Use default gateway on remote network


 • Kliknite Ok i zatim opet Ok
 • Sada ste spremni da se konektujete
 • Dupli klik na europroNET ikonu
 • Upišite Username i Password


 • Klik na opciju Connect... sačekajte nekoliko sekundi... i biti ćete konektovani na internet provider - europroNET!
 • Aktivirajte svoj browser (Internet Explorer, Netscape Navigator i sl.) i uživajte u surfanju po internetu.