Kreiranje PPPoE konekcije - Windows XP

Otvorite Windows XP Control Panel. Kliknite na Start dugme i kliknite na Control Panel:Dva puta kliknite na "Network Connections" ikonu:Kliknite na "Create a new connection" dugme sa lijeve strane prozora.
Pojavice se slijedeći prozor, kliknite "Next >" dugme.Izabrenite "Connect to the Internet" i kliknite "Next >" dugme.Izaberite "Set up my connection manually" i kliknite "Next >" dugme.Izaberite drugu opciju "Connect using a broadband connection that requires a user name and password", i kliknite "Next >" dugme.Ukucajte "europroNET" u polje "ISP Name" i kliknite "Next >" dugme.
Unesite vaš username i password i odgovarajuća polja. Po potrebi štrihirajte odgovarajuća polja (vidi sliku). Kliknite "Next >" dugme.Štrihirajte "Add a shortcut to this connection to my desktop" polje i kliknite "Finish" dugme. Konekcija je kreirana i spremna za upotrebu. Ukoliko imate nejasnoća u vezi sa uputstvima, molimo vas da kontaktirate nasu tehničku podršku.Dva puta kliknite na kreiranu konekciju i kliknite Dial.