Paketi

Paketi i cijene S-web M-web L-web XL-web T-WEB
Setup (KM) 0 0 0 0 0
Mjesečna pretplata (KM) 9,90 19,90 29,90 79,90 11,97
Polugodišnja pretplata 5% (KM) 56,50 113,50 170,50 455,50 -
Godišnja pretplata 10 % (KM) 107,00 215,00 323,00 863,00 -
Prostor i transfer S-web M-web L-web XL-web T-web
Diskovni prostor (MB) 150 250 500 1500 100
Mjesečni promet (GB) 5 10 20 40 neogra.
Domene i poddomene S-web M-web L-web XL-web T-web
Domene 1 5 10 15 -
Alati i opcije S-web M-web L-web XL-web T-web
FTP pristup DA DA DA DA -
Anonymuos FTP DA DA DA DA -
Zaštita direktorija šifrom DA DA DA DA -
File Manager DA DA DA DA -
Cron DA DA DA DA -
Vlastite error stranice DA DA DA DA -
Dnevna statistika DA DA DA DA -
Log datoteke DA DA DA DA -
Development S-web M-web L-web XL-web T-web
FrontPage 2002 DA DA DA DA -
ASP podrška NE NE DA DA -
PHP (4.4.0, 5.2.17, 5.4.19) DA DA DA DA -
CGI-BIN DA DA DA DA -
Perl DBI/DBD DA DA DA DA -
SSI podrška DA DA DA DA -
XML podrška DA DA DA DA -
Baze podataka S-web M-web L-web XL-web T-web
MySQL 1 do 3 do 5 do 10 -
phpMyAdmin DA DA DA DA -
MS Access 2002 ODBC NE NE DA DA -
MS SQL NE NE DA DA -
E-mail S-web M-web L-web XL-web T-web
POP3 mailbox 5 20 50 100 -
Mailing lista - admin 0 5 10 20 -
E-mail alias DA DA DA DA -
E-mail forward DA DA DA DA -
E-mail autoresponder DA DA DA DA -
Web mail DA DA DA DA -
Web mail admin DA DA DA DA -

Dodatnih 5 MB diskovnog prostora: 5 KM
Prekoračenje prometa: 0,01 KM/MB - promet će biti zaokruživan na 100 MB
Dodatni paket od 5 E-mail adresa: 5 KM

T-Web paket uključuje programsku šemu operatora sa kojim EPN ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a prema Cjenovniku tog operatora                               

"U slučaju da korisnik iznajmljuje samo jedan STB, obavezan je da plati cijenu mjesečne pretplate T-web hosting paketa, bliže označene u tački 8.5. Cjenovnika.
U slučaju da korisnik iznajmljuje dva STB, na jednoj adresi, korisniku se, za drugi STB, odobrava popust od 36,93% na cijenu mjesečne pretplate T-web hosting paketa, bliže označene u tački 8.5. Cjenovnika.
Korisnicima, bilo da iznajmljuju jedan ili dva STB, a koji zaključe ugovor na obavezni period od 12 ili 24 mjeseci, u označenom periodu ostvaruju pravo na popust od 83,33% na cijenu mjesečnog najma opreme (STB),bliže označene u tački 5.7.5. Cjenovnika. U suprotnom primjenjivaće se puna cijena iz prednje označene tačke Cjenovnika EPN usluga"

Cijene su bez obračunatog PDV-a od 17%.