EPN 1024

Usluga „EPN 1024“ je namjenjena fizičkim i pravnim licima i predstavlja uspostavljanje govornih veza iz telefonskog priključka fiksne javne telefonske mreže sa drugim telefonskim mrežama u međunarodnom prometu preko usluge odabira operatera.

Za korištenje usluge „EPN 1024“ potrebno je posjedovati fiksni telefonski priključak kod dominantnog operatera koji djeluje na području korisnika.

Korisnik fiksnog telefonskog priključka dominantnog operatora odabire operatera za na način da, prilikom svakog pojedinačnog poziva, bira predbroj (1024) za odabir operatera + broj željene destinacije odnosno 1024+00+kod države+kod mreže+pretplatnički broj nakon cega se korisnik autorizira i poziv uspostavlja.

Za uspješno uspostavljanje i korištenje usluga „EPN 1024“ potrebno je da korisnik posjeduje:

  • sklopljen ugovor o korištenju govornih telefonskih usluga u fiksnoj javnoj telefonskoj mreži sa dominantnim operaterom fiksne javne telefonije koji djeluje na lokaciji korisnika.
  • telefonski aparat sa tonskim biranjem.

Pravna lica mogu koristiti uslugu “EPN 1024” i preko kućne telefonske centrale korisnika. 

EuroproNET pruža usluge i obezbjeđuje kvalitet usluga u skladu sa relevantnim ETSI standardima i preporukama. EuroproNET prilikom pružanja usluga poštuje sve relevantne zakone u BiH koji se odnose na područje privatnosti komunikacija.