EPN ADSL Basic

Brzina pristupa download 3072 kbps
Brzina pristupa upload 256 kbps
Transfer limit download Neograničeno
Transfer limit upload Neograničeno
1 e-mail adresa Uključeno u cijenu
Mjesečna pretplata 18,99 KM

*u navedene cijene nije uračunat PDV od 17%

E-mail adresa sa 200 MB mailboxa.

Ugovor o korištenju EPN ADSL usluge u pravilu se zaključuje na neodređen period sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci, a korisnik se oslobađa plaćanja priključne takse i najma opreme.

EPN može na izričit zahtjev korisnika sklopiti ugovor na određeni period, a korisnik plaća trošak priključne takse i najma opreme.

Priključna taksa, jednokratno: 108,00 KM
Naknada za povlačenje zahtjeva u roku od 5 dana, jednokratno: 60,00 KM
Naknada za prijevremeni raskid ugovora, jednokratno: 158,00 KM
Naknada za najam opreme, mjesečno: 6,00 KM


Nazovite nas (033 941 000) i provjerite da li ste u zoni pokrivenosti.