EPN TvIT - Trio paket

 • TV PAKET: -prema Cjenovniku usluga i programskoj šemi operatora (definisan aneksom pretplatničkog ugovora) PROGRAMSKA ŠEMA

 

 • INTERNET PAKET:
  • ASDL internet brzine 6/0,5Mbps
  • Transfer limit download - Neograničeno
  • Transfer limit upload - Neograničeno
  • 1 e-mail adresa sa 200 MB mailboxa
  • Najam ADSL WL router
  • Najam STB
 •  TELEFONSKI PAKET:
  • broj iz bloka 033-94x-xxx
  • Specijalne cijene za nacionalne pozive u fiksne i mobilne mreže, prema cijenama kao u tabeli:
Razgovori fiksna - fiksna
Cijene sa popustom KM/min
Domaći saobraćaj – saobraćaj unutar EPN mreže
0,0000
Pozivi prema BH Telecomu, Telekomu Srpske, HT Mostaru
0,0260
Pozivi  prema ostalim fiksnim operaterima
0,0320
Razgovori fiksna - mobilna mreža
 
Pozivi prema  mobilnoj mreži BH Telecoma
0,140
Pozivi prema mobilnoj mreži HT Eroneta
0,180
Pozivi prema mobilnoj mreži Telekoma Srpska
0,180

*u cijene nije uračunat PDV

Specijalni popust od 20% na fiksnu i mobilnu telefeoniju za 10 međunarodnih destinacija (Hrvatska, Njemačka, Slovenija, Austrija, Švedska, Grčka, Amerika, Švicarska, Italija i Kanada ) u odnosu na važeće cijene iz Cjenovnika fiksne telefonije. Telefonski saobraćaj prema ostalim domaćim i međunarodnim destinacijama će se obračunavati prema važećem Cjenovniku fiksne telefonije.

*Ovaj paket dostupan je samo korisnicima u zoni pokivenosti ADSL uslugom i samo za usluge definisane ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji.

Sadržaj i cijena tv paketa određeni su programskom šemom operatera KTV EGE-a ili svakog drugog operatora s kojim EPN ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. TV paket koji sadrži tv programe prema programskoj šemi KTV EGE-a, a može sadržavati i dodatne programe drugih operatora s kojim EPN ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.“

Mjesečna pretplata: 37,00 KM+PDV (za slučaj obaveznog perioda trajanja ugovora)

Pretplatnički ugovor se može zaključiti na neodređeno vrijeme sa obaveznim periodom trajanja od 12 (dvanaest) mjeseci ili sa obaveznim periodom od 24 (dvadeset četiri) mjeseci. Pretplatnik koji zaključi ugovor na jedan od pomenutih obaveznih perioda trajanja, oslobođen je plaćanja priključne takse i mjesečnog najma opreme, čije su cijene utvrđene Cjenovnikom EPN ADSL usluge. Pored prednje navedenog, pretplatnik koji zaključi ugovor na obavezni period trajanja od 12 mjeseci, ostvaruje dodatnu pogodnost, u smislu da se oslobađa plaćanja pune dvije mjesečne pretplate, dok u slučaju da zaključi ugovor na obavezni period od 24 mjeseci isti se oslobađa plaćanja pune četiri mjesečne pretplate.

Napomena: Pretplatnik koji potpiše Ugovor na 24 mjeseca imamo mogućnost da bira između oslobađanja pune četiri mjesečne pretplate ili da dobije na poklon Prestigio tablet.Više o tablet-u.

Pretplatnički ugovor se može zaključiti na neodređeno vrijeme bez obaveznog perioda trajanja, s tim da pretplatnik u tom slučaju nije oslobođen plaćanja priključne takse i mjesečnog najma opreme, čije su cijene utvrđene Cjenovnikom EPN ADSL usluge.