O nama (europroNET Bosnia)

Davatelj Internet usluga europroNET Bosnia d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu osnovan je od strane EPN europroNET Telekom AG novembra 2000. godine.

europroNET Bosnia je Internet service provider (ISP) registrovan za obavljanje djelatnosti telekomunikacija kao osnovne djelatnosti, uz saglasnosti nadležnih državnih, federalnih i kantonalnih ministarstava. Datum početka komercijalnog rada europroNET Bosnia je 01.04.2001. godine.

Budući da europroNET Bosnia razvija područje svojeg djelovanja u skladu sa Vašim potrebama i zahtjevima namjera nam je da proširimo djelovanje na oba entiteta.

Glavne odrednice našeg djelovanja i razvoja su:

  • Internet pristup za privatne i poslovne korisnike
  • Telekomunikacijske usluge
  • Web usluge - razvoj i smještaj web prezentacija, online marketing
  • Poslovna rješenja bazirana na informacionim tehnologijama
  • Tehnička podrška

europroNET Bosnia nudi usluge Internet mreže na evropskom nivou kvaliteta u konkurentnim uslovima i poslovanje obavlja na bazi evropskih moralnih standarda, što podrazumjeva sklapanje samo fer i korektnih poslova.

Uposleni europroNET Bosnia imaju visoku stručnu spremu iz oblasti telekomunikacija ili ekonomije. Pored iskustva u poslovima iz oblasti telekomunikacija - planiranje i razvoj mreža i sistema, prijenosnih sistema, sigurnosnih aspekata mreža, održavanja i eksploatacije mreža i sistema, zaposleni posjeduju višegodišnje iskustvo u specifičnim oblastima iz sektora telekomunikacija: pružanje telekomunikacijskih usluga velikom broju korisnika, pravna regulativa, cjenovna politika, organizacija rada, izgradnja odnosa i neposredni rad sa korisnicima, planiranje i implementacija projekata.

Zahvaljujemo se na ukazanom interesovanju za europroNET Bosnia - prvog davatelja usluga Internet mreže na području zemalja jugoistočne Evrope.