Korisnički centar

Novosti

Radno vrijeme HelpDeska je svaki dan od 00:00 do 24:00 uključujući nedelju i državne praznike.

Nadležnost HelpDeska je zaprimanje i evidentiranje kvarova i tehničkih nepravilnosti ugovorenih usluga koje prijavljuje korisnik.

HelpDesk rješava prijavljene kvarove i tehničke nepravilnosti i o tome izvještava korisnika po njihovom otklanjanju.

Pozive korisnika koji prijavljuju probleme i nepravilnosti koje nisu tehničke prirode HelpDesk preusmjerava na nadležne službe.

Pravilo o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije možete vidjeti ovdje...

 

Radno vrijeme

 • Administrativni ured
  Fra Anđela Zvizdovića - UNITIC
  Pon.- Pet.
  Od 9.00 do 17.00
  subota se ne radi
 • Administrativni odjel u ulici Mala aleja 37
  Pon.- Pet.
  Od 9.00 do 17.00
  Subotom
  Od 10.00 do 15.00
 • HelpDesk
  Svaki dan
  Od 00.00 do 24.00