Bežični internet

AirNet bežični Internet pristup za poslovne korisnike omogućava veoma brze i pouzdane stalne veze potpuno neovisno od postojeće telekomunikacione infrastrukture.

Bežični način spajanja ili wireless u posljednje tri godine postao je veoma popularna usluga cijelom svijetu, pa tako i kod nas. Pojednostavljeno, ova usluga omogućava stalan pristup na Internet uz pomoć radio valova na frekvenciji od 2,4 GHz. 

Ovakva vrsta spajanja nudi kvalitet jednak stalnoj Internet vezi ostvarenoj upotrebom iznajmljenih vodova. S druge strane, troškovi se drastično smanjuju tako da ove usluge predstavljaju veliku konkurenciju žičanim vodovima. AirNet omogućava pristup različitim brzinama, od 64, 128 kbps pa sve do 2 Mbps.

Direktne prednosti bežičnog pristupa su:

  • oslobađanje troškova telefonskih impulsa i zakupa skupih digitalnih vodova od strane Telekoma;
  • 24-satna veza na Internet koja omogućava Internet pristup svim računarima u Vašoj lokalnoj mreži, kao i razvoj budućih online aplikacija za Vašu kompaniju;
  • veoma jednostavna i kratka procedura instalacije, kako i izmjene brzine na linkovima, u skladu sa vašim potrebama. 

Sasvim razumljivo, svi poslovni korisnici zabrinuti su za sigurnost podataka koji će se prenositi bežičnom vezom. AirNet jedinstveno identificira svakog korisnika na mreži, tako da ne postoji mogućnost neovlaštenog korištenja linka, a za korisnike koji zahtjevaju viši nivo sigurnosti omogućavamo upotrebu enkripcije linka. U tu svrhu se koristi WEP - Wired Equivalent Privacy - enkripcija koja koja pruža nivo sigurnosti praktično jednak žičanim vezama. Na AirNet-u dodatno je moguće implemantirati VPN sa IPsec protokolom za sigurnost podataka.

AirNet oprema podržava čitav niz routing opcija - NAT prevođenje, DHCP i PPPoE.

Stalna veza na Internet putem bežične tehnologije jednostavan je proces koji počinje Vašim pozivom na naše telefone. Nakon obilaska lokacije, u prostorije korisnika donosi se oprema potrebna za rad usluge. Oprema se sastoji od antene koja se postavlja na krov ili neko drugo zgodno mjesto i routera na koji je antena spojena. Jedina računarska oprema koju mora posjedovati korisnički računar je mrežna kartica koja je spojena na switch ili hub.

Cjelokupni proces od zaključivanja ugovora do priključenja korisnika traje najviše sedam dana. U prijelaznom razdoblju korisniku možemo osigurati korištenje dial-up ili ISDN veze.

Uz ovu, kao i uz sve usluge koje nudimo poslovnim korisnicima nudimo besplatnu tehničku podršku. Tehnička podrška za poslovne korisnike obezbjeđena je 24 sata svih sedam dana u sedmici.