Šta je usluga "EPN 1024"

Šta je usluga „EPN 1024“?
Usluga „EPN 1204“ predstavlja uspostavljanje govornih veza iz telefonskog priključka fiksne javne telefonske mreže sa drugim telefonskim mrežama u međunarodnom prometu, a preko usluge odabira operatera.

Koje su prednosti korištenja usluge „EPN 1024“?
Korištenjem usluge „EPN 1024“ korisnici su u mogućnosti uštedjeti do 80% novca pri pozivanju brojeva u inostranstvo u zavisnosti od destinacije. Pored uštede novca, korisnici dobivaju i 24-satnu telefonsku podršku, kao i detaljan uvid u ostvareni telefonski saobraćaj putem listinga koji im je uvijek dostupan na web stanici EuroproNET-a.

Da li je niža cijena pokazatelj lošijeg kvaliteta?
Ne. EuroproNET pruža usluge kojima garantuje kvalitet u skladu sa relevantnim ETSI standardima i preporukama. EuroproNET također prilikom pružanja usluga poštuje sve relevantne zakone u BiH, a koji se odnose na područje privatnosti komunikacija.

Ko može dobiti uslugu „EPN 1024“?
Usluga „EPN 1024“ je namjenjena i fizičkim i pravnim licima.

Da li se usluga „EPN 1024“ može koristiti bez korisničkog ugovora?
Može. Usluga je dostupna i putem kartica „EPN 1024“ koje se mogu kupiti na prodajnim mjestima EuroproNET, i kod distributera.

Koje su pogodnosti korištenja usluge „EPN 1024“ uz korisnički ugovor u odnosu na karticu „EPN 1024“?
Korištenjem usluge „EPN 1024“ uz korisnički ugovor omogućava se korištenje usluge sa više telefonskih brojeva koje prijavi korisnik, plaćanje se vrši mjesečno unazad po izdanom računu i obezbjeđen je detaljan pregled potrošnje na web stranici EuroproNETa. Za razliku od ugovora kartica ima rok važenja od datuma njenog aktiviranja.

Šta mi je potrebno da koristim uslugu „EPN 1024“?
Za korištenje usluge „EPN 1024“ potrebno je da:

 1. imate sklopljen Ugovor o pružanju usluga “EPN 1024”,
 2. posjedujete fiksni telefonski priključak kod dominantnog operatera (pretplatnici BH Telecoma, Telekoma Srpske i HT Mostar) koji djeluje na vašem području,
 3. posjedujete telefonski aparat sa tonskim biranjem.

Treba li telefonski aparat zadovoljavati posebne uslove?
Telefonski aparat mora imati mogućnost tonskog biranja. Svi telefonski aparati koji su prisutni na tržištu u zadnjih 5 godina podržavaju tonsko biranje.

Koji su uslovi korištenja usluge „EPN 1024“?
Korištenje usluga “EPN 1024” uređeno je u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga “EPN 1024”, Opštim uslovima poslovanja za telekomunikacijske usluge “EPN 1024” društva EuroproNET Bosnia d.o.o. i Cjenovnikom usluga “EPN 1024”.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije?
Sadržaj ovih dokumenata korisnici mogu dobiti na prodajnim mjestima EuroproNET-a ili na web stranici EuroproNET-a http://www.epn.ba.

Kolika je cijena priključenja na uslugu „EPN 1024“?
Cijena priključenja određena je Cjenovnikom usluga “EPN 1024” i iznosi jednokratno 1,00 KM.

Kolika je cijena poziva?
Kompletan cjenovnik možete naći OVDJE
Za sve telefonske razgovore obračunska jedinica je sekunda.

Kako mogu postati korisnik usluge „EPN 1024“?
Prije podnošenja Narudžbenice potrebno se upoznati sa Opštim uslovima poslovanja za telekomunikacijske usluge “EPN 1024” društva EuroproNET Bosnia d.o.o. i Ugovorom o pružanju usluga “EPN 1024”. Narudžbenicu možete popuniti on-line ili je odštampanu i potpisanu dostaviti na neko od prodajnih mjesta EuroproNET-a (pdf). Osim Narudžbenice potrebna je i dodatna dokumentacija za sklapanje ugovora.

Gdje mogu predati Narudžbenicu?
Odštampanu i potpisanu Narudžbenicu možete predati na prodajnim mjestima EuroproNET-a, poštom na adresu EuroproNET Bosnia d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo ili na fax 033/941-100.

Gdje se nalaze prodajna mjesta EuroproNET-a?

 • Fra Anđela Zvizdovića 1B/XII (Poslovni centar Unitic), Sarajevo. Radno vrijeme :
   • od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30h do 18,00h
 • Trg solidarnosti 4 (Alipašino polje, u sklopu prodajnog centra Merkator), Sarajevo. Radno vrijeme :
   • od ponedjeljka do petka u vremenu od 09,00h do 17,00h
   • subotom u vremenu od 10,00h do 15,00h.

Koji dokumenti su potrebni za sklapanje Ugovora?
Osoba koja je potpisnik ugovora mora lično potpisati ugovor i sa sobom ponijeti važeći identifikacijski dokument (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).

Kako se obavljaju telefonski pozivi?
Korisnik fiksnog telefonskog priključka dominantnog operatora odabire operatera na način da, prilikom svakog pojedinačnog poziva bira predbroj za odabir operatera (1024) + broj željene destinacije, odnosno 1024+00+kod države+kod mreže+pretplatnički broj nakon čega se korisnik autorizira i poziv uspostavlja.

Kako mogu provjeriti stanje na računu?
Stanje na vašem računu se može provjeriti on-line, putem web stranice EuroproNET-a koristeći lozinku (password) koju dobijete prilikom sklapanja ugovora.

Kako se može plaćati i dopuniti račun?
Račun možete platiti na prodajnim mjestima EuroproNET-a, kao i na šalterima BH Pošte. Ukoliko ste iskoristili dozvoljeni limit prije izdavanja mjesečnog računa, dopunu vašeg računa možete (plaćanje)  možete izvršiti i voucherom.