EPN IPTel

“EPN IPTel” je fiksna javna telefonska usluga, namjenjena prvenstveno poslovnim korisnicima i predstavlja uspostavljanje veza i dvosmjernu razmjenu govora i podataka sa stacionarnog telefonskog priključka unutar EuroproNET (EPN) mreže i sa drugim telefonskim mrežama u domaćem i međunarodnom saobraćaju.

Usluga EPN IP Tel se bazira na tehnologiji prenošenja zvuka preko IP mreže (paketne komutirane mreže). IP mreža je sa javnom telefonskom mrežom povezana na način koji omogućava upotrebu široke palete usluga fiksne javne telefonske mreže. 

Za korištenje usluga “EPN IPTel” potrebno je da korisnik minimalno posjeduje:

  • stalni pristup internetu (kroz EPN mrežu, odnosno infrastrukturu operatera sa kojim EPN ima sklopljen ugovor),
  • odgovarajući ISDN ili analogni terminalni adapter i
  • ISDN ili analogni telefon.

Ukoliko se umjesto ISDN ili analognog telefona koristi IP telefon tada ISDN ili analogni terminalni adapter nije potreban. Pristup do usluge “EPN IPTel” je moguć i preko kućne telefonske centrale korisnika. 

Usluga “EPN IPTel” omogućava:

  • Posluživanje lokalnih i mjesnih poziva biranjem šestocifrenog preplatničkog broja pozivanog pretplatnika.
  • Posluživanje poziva prema prema hitnim službama biranjem kratkih brojeva.
  • Posluživanje međumjesnih poziva biranjem međumjesni kod + šestocifreni preplatnički broj.
  • Posluživanje međunarodnih poziva biranjem 00+ kod države + kod mreže + pretplatnički broj.

EuroproNET korisnicima usluge “EPN IPTel” omogućava pristup brojevima hitnih službi (npr. 121, 122, 123 i 124).

EuroproNET prilikom priključivanja “EPN IPTel” usluge, korisniku dodjeljuje jedan ili više telefonskih brojeva iz opsega brojeva koje je Regulatorna agencija za komunikacije dodjelila EuroproNET-u na korištenje (033/941-XXX). EuroproNET objavljuje dodjeljene brojeve na svojoj web stranici u formi telefonskog imenika zajedno sa nazivom i adresom korisnika. Korisnik može izabrati da se njegovi podaci ne objavljuju u telefonskom imeniku.

Kvalitet usluge “EPN IPTel” je u skladu sa međunarodnim standardima za multimedijsku komunikaciju preko IP mreže. EPN prilikom pružanja usluga poštuje sve relevantne zakone u BiH koji se odnose na područje privatnosti komunikacija.