AirNet Office

Kao i AirNet, AirNet Office je paket za bežični internet sa određenim tehničkim ograničenjima , ali cjenovno prihvatljiviji za male kancelarijske urede od 1 do 5 računara. AirNET Office se bazira na limitiranom mjesečnom saobraćaju i asinhronim pristupnim brzinama što je idealna opcija za osnovno korištenje različitih servisa putem internet-a (mail, web, e-banking…).