Šta je IP telefonija

IP telefonija – Tehnologija koja koristi IP (Internet protokol ) za prenos glasa (telefonskih poziva), faksova i ostalih infromacionih tehnologija na bazi javnih mreža za telefonski prenos. Rješenja koje koristi IP telefonija uključuju lokalne i širokopojasne mreže ( LAN i WAN) i Internet, čime se značajno smanjuju troškovi telefonskih razgovora, te slanja faksova, pogotovo za međunarodne pozive.